14 mlynedd Ffatri beiciau trydan proffesiynol

logo-3

Newyddion

Buddion prynu beic moped trydan

Buddion prynu beic moped trydan

gyda beic moped trydan yn dod yn boblogaidd iawn o ddydd i ddydd. Mae pobl yn cymryd mwy o ddiddordeb mewn prynu beic moped trydan. Mae'r beiciau hyn yn hawdd i'w reidio mewn lleoedd gorlawn. Mae hefyd yn ffordd wych i'ch helpu chi i gadw'ch hun yn iach. Mae beiciau trydan yn ffasiynol ledled y byd. Mae beiciau trydan yn cael eu cynorthwyo gyda moduron. Gallwch naill ai reidio'ch beic trwy ddefnyddio pedalau neu drwy ddefnyddio sbardun, a gall y ddwy ffordd yrru'r modur. Mae beic moped trydan yn defnyddio batris lithiwm-ion y gellir eu hailwefru, sy'n cynnwys deunydd gwydn. Mae ffrâm y beic moped trydan yn cynnwys metel cadarn, fel alwminiwm. Nawr mae llawer o feiciau trydan canol-uchel yn defnyddio ffrâm aloi alwminiwm.

beic moped trydan

O ystyried y risgiau o dramwy cyhoeddus yn oes COVID-19, prynu beic â chymorth modur i fynd o gwmpas ac aros yn egnïol yn ystod cloi, tra'n dal i fod yn bell cymdeithasol, nid ydych chi ar eich pen eich hun - yn enwedig mewn dinas. Felly gall beic â chymorth modur fod yn ddewis arall defnyddiol a fforddiadwy iawn. Mae hefyd yn bobl sy'n cludo i chwilio am ffyrdd newydd o fynd allan, symud o gwmpas ac ymarfer corff. O'i gymharu â beic confensiynol, er y gall beic moped trydan fod ychydig yn ddrud, ond o'i gymharu â char, mae angen buddsoddiad cychwynnol cysylltiedig yn unig ymhellach fel cost brin o fewn y pellter hir gan nad oes dim ond costau cynnal a chadw neu efallai brisiau tanwydd. Wedi'r cyfan mae'n anodd goresgyn cost beic â chymorth modur na chost tanwydd car.

beic â chymorth modur

Buddsoddi mewn beic moped trydan yw un o'r pryniannau gorau y gallwch eu gwneud. Os ydych chi'n mwynhau marchogaeth beic ond yn casáu'r straen a'r chwys, rydych chi'n teimlo pan fydd y marchogaeth yn mynd yn anodd fel mynd i fyny bryniau na bydd beiciau trydan ar werth yn cymryd y straen hwn i ffwrdd ac yn rhoi'r hwyl yn ôl yn eich reidiau beic. Y peth gorau am feiciau trydan sydd ar werth yw y gall y beiciwr ddewis faint o'r pŵer maen nhw'n ei ddefnyddio a faint o ynni trydanol maen nhw'n ei ddefnyddio. Gellir newid hyn yn hawdd ar gyfer reidiau haws neu anoddach. Bydd llawer o bobl fwy trefol sy'n ei chael hi'n anodd reidio beic rheolaidd yn buddsoddi mewn beiciau trydan ar werth fel y gallant ddal i fwynhau harddwch marchogaeth beic, p'un ai at ddibenion pleser neu deithio hanfodol.

beic cargo trydan

Yn ogystal â bod yn llawer o hwyl reidio beic cargo trydan hefyd yn llawer mwy caredig i'r amgylchedd na defnyddio beic modur, trafnidiaeth gyhoeddus neu gar i deithio. Mae rhai llywodraethau gwlad yn cefnogi cynlluniau sy'n annog pobl i ddefnyddio beic cargo trydan yn lle ceir, a bydd hyn yn helpu i leihau allyriadau ac arbed yr amgylchedd rhag y difrod y mae cerbydau'n ei achosi. Bydd oherwydd beic cargo trydan a'i ddefnyddio yn lle car yn golygu eich bod yn arbed tanwydd, yswiriant a threth ffordd, a byddwch yn curo'r ciw traffig, sy'n fantais sylweddol i gymudwyr.

beic moped trydan

Os ydych chi'n bwriadu prynu beic moped trydan, mae yna ebike plygu, beic trydan mynydd a beic trydan dinas i'w ddewis yn dibynnu ar eich gofynion defnydd. Os oes gennych ddiddordeb mewn beiciau trydan, ymwelwch â'n Gwefan Swyddogol or fideos.

PersonolBusnesDosbarthwr

Blaenorol:
nesaf: