កង់ប្រណាំងបត់អាលុយលាបអេឡិចត្រូនិចដែលមានទម្ងន់ស្រាលដែលមានទម្ងន់ស្រាល 36v shuangye ebike

12 ឆ្នាំអ្នកផលិតម៉ូតូអគ្គិសនីអាជីព

ស្លាកសញ្ញា-2ស្លាកសញ្ញា-3

បត់អេឡិចត្រូនិកបត់

កង់បត់អាគុយប្រភេទអេឡិចត្រូនិចដែលមានទម្ងន់ស្រាល 36v ដែលមានទម្ងន់ស្រាល A1-R

ជួរអតិបរមា 40-60km

36V 250W ម៉ូទ័រមិនឆ្លាស់

ល្បឿនអតិបរមា 25km / 30km / h ស្រេចចិត្ត

36V 9AH ថ្ម Lithium-ion ដែលលាក់នៅក្នុងស៊ុម

សេចក្ដីលម្អិតផលិតផល

កង់បត់ចង្កូតចល័តដែលមានទម្ងន់ស្រាលដែលមានទម្ងន់ស្រាល 36v

ជួរអតិបរមា 40-60km

36V 250W ម៉ូទ័រមិនឆ្លាស់

ល្បឿនអតិបរមា 25km / 30km / h ស្រេចចិត្ត

36V 9AH ថ្ម Lithium-ion ដែលលាក់នៅក្នុងស៊ុម

សៀគ្វីអេឡិចត្រូនិចស៊េរី 36v ដែលមានទម្ងន់ស្រាល

ម៉ូឌែល A1-R7 ដែលបំពាក់ដោយអេឡិចត្រូនិចដែលបំពាក់ដោយអាគុយខាងក្រោយថ្មអាលុយមីញ៉ូមរបស់ 9Ah រួមបញ្ចូលគ្នានៅក្នុងស៊ុមធ្វើឱ្យការជិះរបស់អ្នកកាន់តែគួរឱ្យចាប់អារម្មណ៍និងមានផាសុកភាព។សៀគ្វីអេឡិចត្រូនិចស៊េរី 36v ដែលមានទម្ងន់ស្រាល សៀគ្វីអេឡិចត្រូនិចដែលអាចបត់បែនបាន 36v ដែលមានទម្ងន់ស្រាល សៀគ្វីអេឡិចត្រូនិចស៊េរី 36v ដែលមានទម្ងន់ស្រាល សៀគ្វីអេឡិចត្រូនិចដែលអាចបត់បែនបាន 36v ដែលមានទម្ងន់ស្រាល សៀគ្វីអេឡិចត្រូនិចស៊េរី 36v ដែលមានទម្ងន់ស្រាល សៀគ្វីអេឡិចត្រូនិចស៊េរី 36v ដែលមានទម្ងន់ស្រាល សៀគ្វីអេឡិចត្រូនិចស៊េរី 36v ដែលមានទម្ងន់ស្រាល សៀគ្វីអេឡិចត្រូនិចស៊េរី 36v ដែលមានទម្ងន់ស្រាល សៀគ្វីអេឡិចត្រូនិចស៊េរី 36v ដែលមានទម្ងន់ស្រាល សៀគ្វីអេឡិចត្រូនិចស៊េរី 36v ដែលមានទម្ងន់ស្រាល សៀគ្វីអេឡិចត្រូនិចស៊េរី 36v ដែលមានទម្ងន់ស្រាល សៀគ្វីអេឡិចត្រូនិចស៊េរី 36v ដែលមានទម្ងន់ស្រាល

មុន:
បន្ទាប់:

ផ្ញើសាកសួរ

ផ្ទាល់ខ្លួនពាណិជ្ជកម្មចែកចាយ