រោងចក្រកង់អគ្គិសនីដែលមានជំនាញវិជ្ជាជីវៈរយៈពេល ១៤ ឆ្នាំ

ស្លាកសញ្ញា-3

ទំនាក់ទំនង​មក​ហាង

ទំនាក់ទំនង​មក​ហាង

ក្រុមហ៊ុន ZHUHAI SHUANGYE ELECTRONIC TECHNOLOGY CO ។ , LTD ។ 

TEL:+86-756-7681208  +86-756-7681282 

FAX: + 86-756-7740392 

អ៊ីមែល: sy@zhsydz.com 

ស្គ្រីប: zhsydz 

គេហទំព័រ:https://www.zhsydz.com

អាស័យដ្ឋាន: No.1, ផ្លូវ Xingrong, ទីក្រុង Sanzao, ស្រុក Jinwan, ទីក្រុងចូហាខេត្តក្វាងទុងប្រទេសចិន។ 

ឱ្យយើងសារមួយ

ផ្ទាល់ខ្លួនពាណិជ្ជកម្មចែកចាយ