១២ ឆ្នាំក្រុមហ៊ុនផលិតកង់អគ្គិសនីជំនាញ

ស្លាកសញ្ញា-3

ទំនាក់ទំនង​មក​ហាង

ទំនាក់ទំនង​មក​ហាង

ក្រុមហ៊ុន ZHUHAI SHUANGYE ELECTRONIC TECHNOLOGY CO ។ , LTD ។
TEL:+86-756-7681208 +86-756-7681282
FAX: + 86-756-7740392
អ៊ីមែល: sy@zhsydz.com
ស្គ្រីប: zhsydz
គេហទំព័រ:https://www.zhsydz.com
អាស័យដ្ឋាន: No.1, ផ្លូវ Xingrong, ទីក្រុង Sanzao, ស្រុក Jinwan,
ទីក្រុងចូហាខេត្តក្វាងទុងប្រទេសចិន។

ឱ្យយើងសារមួយ

ផ្ទាល់ខ្លួនពាណិជ្ជកម្មចែកចាយ