រោងចក្រកង់អគ្គិសនីដែលមានជំនាញវិជ្ជាជីវៈរយៈពេល ១៤ ឆ្នាំ

ស្លាកសញ្ញា-3

មតិអ្នកប្រើ

មតិអ្នកប្រើ

សូមស្វាគមន៍មកកាន់ចង្កូតអគ្គិសនី shuangye បើសិនជាចាប់អារម្មណ៍ផលិតផលរបស់យើង។
សូមផ្ញើសំណួរមកកាន់យើងខ្ញុំផ្ញើអ៊ីម៉េលទៅ sy@zhsydz.com រឺបំពេញបែបបទខាងក្រោមហើយបញ្ជូនវា។
យើងនឹងផ្តល់ឱ្យអ្នកនូវមតិប្រតិកម្មក្នុងអំឡុងពេល ២៤ ម៉ោងភ្លាមៗ។

ផ្ញើសាកសួរ

ផ្ទាល់ខ្លួនពាណិជ្ជកម្មចែកចាយ

សូមផ្ដល់យោបល់