១២ ឆ្នាំក្រុមហ៊ុនផលិតកង់អគ្គិសនីជំនាញ

ស្លាកសញ្ញា-3

ជិះកង់ភ្នំអគ្គិសនី

ម៉ាញ៉េស្យូមយ៉ាន់ស្គ្រីនកង់អគ្គិសនីសម្រាប់លក់ A6AB26M

ភ្នំកង់អគ្គិសនីយ៉ាន់ស្ព័រម៉ាញ៉េស្យូមសម្រាប់លក់កង់ធុនស្រាលអាចធ្វើឱ្យប្រសើរឡើងនូវការដោះស្រាយដោយកាត់បន្ថយម៉ាសដែលមិនអនុញ្ញាតឱ្យមានការផ្អាកដើម្បីតាមដានដីយ៉ាងជិតស្និទ្ធ។
សេចក្ដីលម្អិតផលិតផល

ម៉ាញ៉េស្យូមយ៉ាន់ស្គ្រីនភ្នំភ្លើងអគ្គិសនីសម្រាប់លក់

កង់ដែលមានទម្ងន់ស្រាលអាចបង្កើនការគ្រប់គ្រងដោយកាត់បន្ថយម៉ាស់មិនមានសំណើមដែលអនុញ្ញាតឱ្យការព្យួរដើរតាមដីធ្លីឱ្យកាន់តែច្បាស់និងធ្វើឱ្យវាកាន់តែប្រសើរប៉ុន្តែទោះបីជាយ៉ាន់ស្ព័រទាំងអស់មិនស្រាលជាងសមមូលដែកក៏ដោយ។ ការថយចុះបរិមាណរថយន្តសរុបក៏អាចជួយកាត់បន្ថយការប្រើប្រាស់ផងដែរ។

មុន:
បន្ទាប់: