១២ ឆ្នាំក្រុមហ៊ុនផលិតកង់អគ្គិសនីជំនាញ

Shuangye ebike

ស្លាកសញ្ញា-3

bafang ម៉ូតូអេឡិចត្រូនិច, shuangye ជិះកង់អគ្គិសនីថ្មីសមស្របសម្រាប់ម៉ូតូ bafang, ម៉ូតូពាក់កណ្តាល, ម៉ូទ័រម៉ូតូ, 36v 250w / 350w, 48v500w / 750w / 1000w