រោងចក្រកង់អគ្គិសនីដែលមានជំនាញវិជ្ជាជីវៈរយៈពេល ១៤ ឆ្នាំ

អេសប៊ីក Shuangye

ស្លាកសញ្ញា-3

e, កង់ក្រុង, កង់អគ្គិសនីក្នុងក្រុង, កង់អេឡិចត្រូនិចក្នុងក្រុង, ១៤″ ១៦″ ២០″ ២៤″ ២៦ frame ស៊ុមយ៉ាន់ស្ព័រ, ល្បឿនអតិបរមា ២៥ គ។ ម / ម៉ ៣០ គីឡូម៉ែត្រ / ម៉ោង, អាគុយកង់អគ្គិសនី ២៤ វ ៣៦ វ ៤៨ វ៉។