ជិះកង់ជិះអេឡិចត្រូនិក, កង់ជិះអេឡិចត្រិចបញ្ចូល shuangye ebike

12 ឆ្នាំអ្នកផលិតម៉ូតូអគ្គិសនីអាជីព

shuangye ebike

ស្លាកសញ្ញា-2ស្លាកសញ្ញា-3

ជិះកង់ជិះអេឡិចត្រូនិក, ជិះកង់ជិះអេឡិចត្រូនិកដ៏ល្អបំផុត, កង់អេឡិចត្រូនិចបត់បែន, កន្ត្រាក់ 26, ជញ្ជាំង 27.5, អប្បបរមា 29, ល្បឿនអតិបរមា 25km / ម៉ោង 30km / ម៉ោង 35km / ម៉ោង, ម៉ាក់ 36v 48w 250w 350w