រោងចក្រកង់អគ្គិសនីដែលមានជំនាញវិជ្ជាជីវៈរយៈពេល ១៤ ឆ្នាំ

អេសប៊ីក Shuangye

ស្លាកសញ្ញា-3

shuangye សំបកកង់ធុនស្រាលកង់ថ្ម 250w 350w 500w 750w 1000w 2000w, 36v 48v 60v, ល្បឿនអតិបរមា 25km / h, 30km / h, 35km / h, 40km / h, 60km / h