14 ವರ್ಷ ವೃತ್ತಿಪರ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಬೈಕ್ ಕಾರ್ಖಾನೆ

ಇಬೈಕ್ ಶುವಾಂಗೆ

ಲೋಗೋ 3

12 ವರ್ಷಗಳ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಬೈಕು ಕಾರ್ಖಾನೆ, ಎಲ್ಲಾ ರೀತಿಯ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಬೈಕು, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಪರ್ವತ ಬೈಕು, ಮಡಿಸುವ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಬೈಕು, ಮಿನಿ ಫೋಲ್ಡಿಂಗ್ ಬೈಕು, ಹಿಡನ್ ಬ್ಯಾಟರಿ ಇಬಿಕ್ ಅನ್ನು ಪೂರೈಸುತ್ತದೆ.