14 ವರ್ಷ ವೃತ್ತಿಪರ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಬೈಕ್ ಕಾರ್ಖಾನೆ

ಇಬೈಕ್ ಶುವಾಂಗೆ

ಲೋಗೋ 3

ಫೋಲ್ಡಿಂಗ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಬೈಕ್, ಇ ಬೈಕ್ ಸರಬರಾಜುದಾರ, 26 ಫೋಲ್ಡಿಂಗ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಮೌಂಟೇನ್ ಬೈಕ್, ಮಿನಿ ಫೋಲ್ಡಿಂಗ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಬೈಕ್, 14 ″ 16 ″ 20 ಮಿನಿ ಇಬೈಕ್, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಬೈಸಿಕಲ್, ಬೆಸ್ಟ್ ಇ ಬೈಕ್.