१ years बर्ष व्यावसायिक इलेक्ट्रिक बाइक कारखाना

ebike Shuangye

लोगो-3

bafang मोटर बिजुली बाइक, shuangye इलेक्ट्रिक बाइक नया फ्रेम Bafang मोटर, मिड मोटर, गियर्स मोटर, 36v 250W / 350W, 48v500W / 750W / 1000W को लागि उपयुक्त